Найбільш поширені питання

Що таке внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирного будинку?

Чому виникла потреба у розробці таких змін до Законодавства?

Що входить до технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку?

Як укладається договір на ТО ВБСГ?

Скільки коштує ТО ВБСГ в багатоквартирному будинку?

Як сплачувати за ТО ВБСГ?

Яка відповідальність за відсутність взаєморозрахунків із Оператором ГРМ за ТО ВБСГ?

Що таке внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирного будинку (ВБСГ)?

Багатоквартирний будинок - це житловий будинок, у якому розташовано більше однієї квартири (ДБН В.2.2-15:2019 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ).

У багатоквартирному будинку, квартири належать різним власникам, але також існує спільне майно— приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічні, електричні, сантехнічні та газові мережі, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку, всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення.

Абзацом 2 п.1. Розділу ІІ «Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку» визначено, що:

«ВБСГ у багатоквартирному будинку (мережі спільної власності) - газові мережі та обладнання від запірного пристрою на вводі в будинок до точки приєднання житлового (нежитлового) приміщення, а саме до запірних пристроїв, включно перед місцями підключення газовими приладами (пристроями), газоспоживаючим обладнанням, теплових агрегатів.»

Абзацом 4 п.4. Розділу ІІІ вищевказаного Порядку визначено, що до робіт з ТО ВБСГ не входить, зокрема «ТО газопроводів житлових та/або нежитлових приміщень, після першого запірного пристрою, встановленого в приміщенні споживача»

Таким чином, Нормативними документами встановлено, що внутрішньобудинковими системами газопостачання (ВБСГ) багатоквартирного будинку (на які поширюється дія Порядку) є газопроводи від запірного пристрою на розподільному газопроводі на вводі в будинок до першого запірного пристрою(включно), розташованого в приміщеннях квартир співвласників багатоквартирного будинку.

Типова схема газопостачання багатоквартирного будинку наведена в Додатку 1 до «Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку», на якій відображено зони розмежування відповідальності за технічний стан газопроводів. Спрощений варіант схеми графічно наведений в цьому розділі.

Зараз відповідальність за технічний стан газопроводів покладено:

- Розподільні газопроводи – на Оператора ГРМ;

- Внутрішньобудинкові системи газопостачання багатоквартирного будинку – на особу, яка здійснює обслуговування таких газопроводів на підставі діючих нормативних документів та договорів;

- Внутрішні газопроводи та обладнання в приміщеннях квартир співвласників – на особу яка є власником такого приміщення.

Чому виникла потреба у розробці таких змін до Законодавства?

Історично, до прийняття Закону України «Про ринок природного газу» та введення в дію Кодексу ГРС в 2015 році, відповідальність за обслуговування всіх газопроводів до газоспоживаючих приладів в приміщеннях квартир виконували облгази. Фінансування здійснення таких заходів входило у вартість природного газу (до 2015 року облгази здійснювали і постачання(реалізацію) природного газу і його розподіл).

З прийняттям Закону України «Про ринок природного газу» та Кодексу ГРМ, основною функцією яких було створення в Україні засад Ринку природного газу, а саме розділення функцій з розподілу природного газу та його постачання(реалізації) між незалежними один від одного юридичними особами – з ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу (функції облгазів або «Операторів ГРМ») було виключено обов’язок проведення Технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання та, відповідно, фінансування таких заходів за рахунок тарифу на послугу розподілу природного газу.

На протязі декількох років технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків здійснювалось лише у випадку укладення управителем (об’єднанням співвласників) багатоквартирного будинку господарського договору зі спеціалізованою (що має відповідні дозволи) організацією, в т.ч. з Оператором ГРМ.

На практиці, відсутність обов’язку укладати такі договори призводила до ігнорування з боку управителя (об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку вимог Правил безпеки системи газопостачання в частині забезпечення належної експлуатації та контролю за технічним станом газопроводів, що забезпечують газопостачання конкретного будинку.

Основним мотивом управителя (об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку в ухиленні від укладання таких договорів був відсутність визначених меж відповідальності, простіше кажучи – незрозумілість де закінчується зона відповідальності Оператора ГРМ, де починається внутрішньобудинковий газопровід та в якому місці внутрішньобудинковий газопровід (мережі загального користування) закінчуються, переходячи у газопровід та обладнання конкретного співвласника багатоквартирного будинку.

Нормативними документами в той час передбачалось визначення таких зон відповідальності за допомогою підписаних «Актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності», для укладення яких був передбачений обов’язок Оператора ГРМ (облгазу) здійснювати певні заходи, такі як підготовка таких актів, направлення їх на підпис до управителя (об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку та ін., однак ніякої відповідальності для управителя (об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку за непідписання таких Актів не передбачалось. Чим такі об’єднання (управителі) і користувались.

У підсумку, в переважній більшості випадків з багатоквартирними будинками, спостерігалась наступна картина: Немає визначених зон відповідальності – не можемо укласти договір на технічне обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків – технічне обслуговування не здійснюється.

Прийняттям нових поправок до Законодавства та нових нормативних документів ця проблема нарешті врегульована. Основні відмінності такі:

- Зони відповідальності чітко визначені нормативними документами, у зв’язку із чим укладення «Актів розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності» вже не є обов’язковим.

- Обслуговування ВБСГ багатоквартирних будинків обов’язкове та здійснює будь яка юридична особа (яка має відповідні дозволи) на підставі господарських договорів з управителем (об’єднанням співвласників) багатоквартирного будинку, або (за замовчуванням) із Оператором ГРМ (в Одеській області з АТ «Одесагаз») на підставі Типової форми договору.

Таким чином, всі ВБСГ багатоквартирних будинків будуть проходити регулярне технічне обслуговування з метою забезпечення безпеки їх експлуатації, а співвласники багатоквартирних будинків або особисто, або через управителя (об’єднання співвласників) повинні такі роботи оплачувати.

Що входить до технічного обслуговування ВБСГ багатоквартирного будинку?

Основою ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку є система планово-попереджувальних робіт, що включає такі обов’язкові види робіт:

ТО ВБСГ у багатоквартирному будинку:

- Технічне обслуговування (огляд) газопроводів з перевіркою наявності вільного доступу до газопроводів та газового обладнання, стану пофарбування і кріплень газопроводу, наявності футлярів в місцях прокладання через зовнішні і внутрішні конструкції будинку, стану ущільнення міжтрубного простору: футляр-газопровід, та очищення його від бруду, у разі необхідності, відновлення - один раз на рік;

- Перевірка на герметичність з’єднань газопроводів та газового обладнання, розміщених за межами приміщень споживачів, з інженерно-технічними системами, приладовим методом або мильною емульсією та усунення виявлених витоків газу з повторною перевіркою газових мереж на герметичність - один раз на 6 місяців (до початку та після закінчення опалювального сезону);

- Технічне обслуговування запірних пристроїв, установлених на газопроводах та газовому обладнанні, з перевіркою працездатності і розбиранням без демонтажу, очищенням від залишків корозії й мастила, змащуванням та притиранням - один раз на рік;

- Технічне обслуговування газовикористовуючого обладнання, що призначене для опалення місць загального користування: прочищення пальників та системи видалення продуктів згорання газу, регулювання режимів роботи (подача води, спалювання газу), перевірка параметрів спрацювання автоматики безпеки та відповідності робочого тиску перед газовими приладами, перевірка щільності газових комунікацій та усунення наявних витоків газу - відповідно до вимог та рекомендацій заводів - виробників такого обладнання або не рідше одного разу на рік у разі відсутності таких вимог;

- Перевірка наявності тяги в димових та вентиляційних каналах - під час технічного обслуговування газовикористовуючого обладнання;

- Перевірка спрацювання стаціонарних сигналізаторів загазованості приміщень, а також комутованих з ними пристроїв для автоматичного відключення постачання газу та засобів попереджувальної сигналізації на відповідність параметрам, встановленим заводом-виробником,- відповідно до вимог та рекомендацій заводів - виробників такого обладнання або не рідше одного разу на рік у разі відсутності таких вимог.

Планове випробування на щільність ВБСГ у багатоквартирному будинку – проводиться один раз на три, або один раз на п’ять років в залежності від терміну експлуатації газопроводів в будинку.

Як укладається договір на ТО ВБСГ?

В разі обрання управителем(об’єднанням співвласників) багатоквартирного будинку виконавцем робіт на ТО ВБСГ іншої, ніж Оператор ГРМ, особи – форма і порядок договору є довільною із забезпеченням необхідного переліку та періодичності виконання робіт згідно нормативних документів. При цьому у обраній особі мають бути в наявності відповідні дозволи на проведення таких робіт.

Після укладення договору на ТО ВБСГ з такою особою - управитель(об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку зобов’язані у 15-ти денний термін письмово повідомити Оператора ГРМ про укладення такого договору.

Слід зазначити, що договір на ТО ВБСГ з іншою, ніж Оператор ГРМ, особою може укласти лише управитель(об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку. Укладення таких договорів окремими співвласниками не допускається.

Укладення договору на ТО ВБСГ з Оператором ГРМ (на підставі затвердженої типової форми) може здійснюватися двома способами:

1. Колективним замовником, тобто Управителем (об’єднанням співвласників) багатоквартирного будинку на підставі подання заяви-приєднання до умов Типового договору.

2. В разі неподання такої заяви – кожний із співвласників багатоквартирного будинку автоматично приєднується до умов Типового договору та класифікується як «Замовник за замовчуванням».

Типова форма Договору на ТО ВБСГ з Оператором ГРМ є формою договору-приєднання, та не потребує обов’язкового двостороннього підписання.

Договір на ТО ВБСГ з Оператором ГРМ укладається на один багатоквартирний будинок та не може укладатись окремо з кожним співвласником багатоквартирного будинку.

У відповідності до п.4 Постанови НКРЕКП від 05.12.2023р. № 2291 – з 08 грудня 2023року вважається що всі без виключення співвласники газифікованих багатоквартирних будинків в Одеській області приєднались до умов Типового договору на ТО ВБСГ з АТ «Одесагаз» як «Замовники за замовчуванням», та Оператор ГРМ приступив до розробки Планів-Графіків таких робіт з наступним виконанням в розрізі кожного багатоквартирного будинку.

Управителі(об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку в будь-який час можуть подати заяву до АТ «Одесагаз» про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку шляхом приєднання, для того, щоб по питанням взаєморозрахунків та прийманням виконаних робіт взаємодіяти із Оператором ГРМ, або укласти договір із іншою, ніж Оператор ГРМ особою, сповістивши про це у визначений термін такого Оператора.

Скільки коштує ТО ВБСГ в багатоквартирному будинку?

В разі укладання договору на ТО ВБСГ управителем(об’єднанням співвласників) багатоквартирного будинку з іншою, ніж Оператор ГРМ (В Одеській області АТ «Одесагаз») особою, яка має відповідні дозволи – вартість ТО ВБСГ визначається за домовленістю сторін.

В разі приєднання управителя(об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку, або кожного співвласника окремо до умов Типового Договору на ТО ВБСГ з Оператором ГРМ – вартість таких робіт обмежена нормативно встановленими Граничними рівнями вартості.

Отримати дані по кошторисній вартості ТО ВБСГ по кожному багатоквартирному будинку в Одеській області, що будуть виконуватись силами АТ «Одесагаз», можна в цьому розділі.

Слід зазначити, що кошторисна вартість ТО ВБСГ, що буде виконуватись силами АТ «Одесагаз» розрахована на підставі наявних у Оператора ГРМ даних про технічне оснащення кожного будинку. При проведенні першого ТО буде складатись Паспорт кожного багатоквартирного будинку, на підставі якого кошторисна вартість може бути уточнена.

Як сплачувати за ТО ВБСГ?

В разі укладання договору на ТО ВБСГ управителем(об’єднанням співвласників) багатоквартирного будинку з іншою, ніж Оператор ГРМ (В Одеській області АТ «Одесагаз») особою, яка має відповідні дозволи – порядок оплати за ТО ВБСГ визначається відповідним договором.

В разі приєднання управителя(об’єднання співвласників) багатоквартирного будинку до умов Типового Договору на ТО ВБСГ з Оператором ГРМ – оплата ТО ВБСГ здійснюється на підставі наданих АТ «Одесагаз» рахунків та підписаних Актів приймання відповідних робіт.

В разі приєднання кожного співвласника окремо до умов Типового Договору на ТО ВБСГ з Оператором ГРМ – оплата ТО ВБСГ здійснюється на підставі наданих в місяці проведення ТО індивідуальних квитанцій.

Яка відповідальність за відсутність взаєморозрахунків із Оператором ГРМ за ТО ВБСГ?

При відсутності своєчасних розрахунків за ТО ВБСГ, виконаних Оператором ГРМ, останній має право в односторонньому порядку розірвати такий Договір. Відсутність у багатоквартирного будинку Договору на ТО ВБСГ тягне за собою припинення газопостачання такого будинку.

© 2023-2024 АТ ОДЕСАГАЗ